Меморандум про партнерство і співпрацю

МЕМОРАНДУМ

про  партнерство та співпрацю

 між Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» та Міністерством фінансів України

 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України» (далі – Асоціація), в особі Президента Асоціації Арбузової Валентини Іванівни, з однієї сторони,  та, Міністерство фінансів України (далі –  Міністерство) в особі Міністра фінансів України Колобова Юрія Володимировича, з іншої сторони (далі – Сторони), прагнучи втілювати у життя ефективні форми співпраці для створення сприятливих умов розвитку підприємництва в Україні, контролю за додержанням податкового та митного законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету податків, зборів (обов’язкових платежів) та забезпеченням інформації про бюджет, запобігання правопорушень у галузі податкових та митних відносин, уклали цей меморандум про партнерство та співпрацю (далі Меморандум) про наступне:

 

Стаття 1.

1.1. Сторони погодилися розглядати співробітництво як дієвий інструмент реалізації правових відносин між владою і платниками податків, створення сприятливого податкового клімату для розвитку промисловості та підприємництва в Україні, систематизації та стабілізації державної податкової політики, імплементації Податкового кодексу України, послаблення податкового тиску на суб’єктів господарської діяльності, поліпшення умов та спрощення порядку здійснення підприємницької діяльності та всебічної підтримки підприємницької ініціативи.

 

Стаття 2.

2.1. Сторони виходять з того, що дотримання чинного законодавства як платниками податків так і органами державних податкової та митної служб, удосконалення податкової та митної систем, створення прозорих умов господарювання є необхідними складовими для реалізації ефективної економічної та соціальної політики, а також подальшого просування України на світовий ринок.

 

Стаття 3.

3.1. Сторони забезпечуватимуть співпрацю з питань :

-  реалізації державної податкової і митної політики;

-  вдосконалення фінансової і податкової систем України;

-  підвищення рівня прозорості ведення бізнесу;

-  створення сприятливих умов для активної фінансово-господарської діяльності.

 

3.2. З метою практичного виконання цього Меморандуму Сторони домовилися про:

-  здійснення спільного моніторингу дотримання посадовими особами державних органів та платниками податків законодавства у сфері фінансового права;

-  залучення представників Асоціації до підготовки проектів нормативно-правових актів з питань, що є предметом цього Меморандуму;

-  залучення представників Асоціації в установленому порядку до проведення експертизи проектів нормативно-правових актів у сфері податкового, фінансового та митного законодавства;

-  сприяння залученню представників Асоціації до підготовки роз'яснень положень чинного законодавства України у сфері оподаткування, що надаються Державною податковою службою України;

-  сприяння зацікавленості платників податків у наданні пропозицій з покращення податкового, фінансового та митного законодавства;

-  розробку системи зворотного зв'язку між державними органами у фінансовій, податковій та митній галузях, громадськими організаціями та платниками податків.

 

Стаття 4.

4.1. У процесі співробітництва Сторони, відповідно до Меморандуму можуть, у разі необхідності, утворювати робочі групи, комісії, інші дорадчі органи, надавати підтримку в проведенні заходів (форумів, семінарів, «круглих столів») з фінансових, податкових, митних та інших питань, що належать до компетенції Сторін.

 

Стаття 5.

5.1.Сторони обмінюються інформацією про хід реформування й удосконалення податкової та митної систем, сприяють підготовці та здійсненню заходів, спрямованих на збільшення надходжень до бюджету, послаблення фіскального тиску на суб'єктів господарювання  та виведення їх за рахунок цього з тіньового сектору економіки.

 

Стаття 6.

6.1. Цей Меморандум є передумовою і підставою для укладання, якщо  Сторони  визнають  за  необхідне,  договорів щодо спільної діяльності.

 

6.2. Сторони  зобов'язуються  підтримувати  ділові  контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх ділових зв'язків,  всіляко сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.

 

6.3.Дія Меморандуму розповсюджується до моменту, доки Сторони зацікавлені у продовженні співробітництва. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою сторін.

 

Даний Меморандум укладено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, з них: один примірник для Міністерства, один –  для Асоціації.


Підписано 19 липня 2012 року.
 
 

Президент Асоціації

платників податків України

 

В.І.Арбузова

Міністр фінансів України

 

 

Ю.В. Колобов

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
097 658-56-99