Меморандум про партнерство та співпрацю

МЕМОРАНДУМ

про  партнерство та співпрацю

між Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» та Міністерством економічного розвитку і торгівлі України

  

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація платників податків України» (далі – Асоціація), в особі Президента Асоціації Арбузової Валентини Іванівни, з однієї сторони,  та Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі –  Міністерство) в особі Міністра економічного розвитку і торгівлі України Прасолова Ігоря Миколайовича, з іншої сторони (далі – Сторони), керуючись бажанням розширення участі громадськості у розробці, формуванні та реалізації державної політики економічного і соціального розвитку України, інтеграції економіки України у світову економіку, прагнучи втілювати у життя ефективні форми співпраці для створення сприятливих умов розвитку підприємництва в Україні, уклали цей меморандум про партнерство та співпрацю (далі Меморандум) про наступне:

 

Стаття 1.

1.1. Сторони погодилися розглядати співробітництво як дієвий інструмент реалізації правових відносин між владою і платниками податків, створення сприятливих умов для планування, розробки та реалізації програм економічного розвитку України, забезпечення правових та економічних передумов розвитку промисловості та підприємництва, спрощення порядку здійснення підприємницької діяльності та всебічної підтримки підприємницької ініціативи.

 

Стаття 2.

2.1. Сторони виходять з того, що створення прозорих умов господарювання є необхідними складовими для реалізації ефективної економічної та соціальної політики, а також подальшого просування України на світовий ринок.

 

Стаття 3.

3.1. Сторони забезпечуватимуть співпрацю з питань :

-  інтеграції України в світову економіку;

-  підвищення рівня прозорості ведення бізнесу;

-  створення сприятливих умов для активної фінансово-господарської діяльності, розвитку підприємництва;

-  обміну інформацією з питань показників економічного розвитку держави;

-  формування та практичної реалізації державної регуляторної політики, державної політики з питань розвитку підприємництва, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

-  удосконалення інструментів, процедур та стандартів діяльності органів виконавчої влади.

 

3.2. З метою практичного виконання цього Меморандуму Сторони домовилися про:

-  залучення представників Асоціації до підготовки проектів нормативно-правових актів з питань, що є предметом цього Меморандуму;

-  здійснення спільного моніторингу дотримання посадовими особами державних органів та платниками податків законодавства у сфері розвитку підприємництва, регуляторної політики ;

-  спільне вироблення пропозицій з покращення державної структурної, інвестиційної та інноваційної політики, створенні та реалізації програм стимулювання розвитку промисловості, окремих галузей економіки;

-  залучення представників Асоціації до проведення експертизи проектів нормативно-правових актів у сфері податкового законодавства, державно-приватного партнерства, реалізації прав власності, розвитку ринкових відносин, конкурентного середовища, розвитку конкурентних відносин;

-  спільну участь в розробці системи зворотного зв'язку між Міністерством, підпорядкованими йому структурами та платниками податків.

 

Стаття 4.

4.1. У процесі узгодження позицій, форм і методів співробітництва Сторони, відповідно до Меморандуму можуть, у разі необхідності, утворювати спільні робочі групи, комісії, інші дорадчі органи, надавати підтримку в проведенні заходів (форумів, семінарів, «круглих столів» тощо), що належать до компетенції Сторін.

 

Стаття 6.

6.1. Цей Меморандум є передумовою і  підставою  для  укладання, якщо  Сторони  визнають  за  необхідне,  договорів щодо спільної діяльності.

 

6.2. Сторони  зобов'язуються  підтримувати  ділові  контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх ділових зв'язків,  всіляко сприяти розвитку інших форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.

 

6.3. Дія Меморандуму розповсюджується до моменту, доки Сторони зацікавлені у продовженні співробітництва.

Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою сторін в письмовій формі.

Розбіжності, які виникають під час реалізації цього Меморандуму, вирішуються за взаємною згодою Сторін.

Меморандум    укладено українською мовою у двох   примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, з них: один примірник для Міністерства, один –  для Асоціації.

 

Президент Асоціації

платників податків України

 

В.І.Арбузова

Міністр економічного

розвитку і торгівлі України

 

І. М. Прасолов

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
097 658-56-99