СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ У 2018 РОЦІ: згідно з Податковим кодексом чи за рішеннями рад.

  • 23.03.18 11:06

До Асоціації надходять численні звернення від її членів з тим, щоб отримати консультацію як правильно застосувати рішення органів місцевого самоврядування при визначенні податкового зобов’язання із земельного податку на 2018 рік.

Насправді це питання є надзвичайно важливим, адже елементи податку мають зазначатись в рішеннях місцевих рад про встановлення місцевих податків, до яких належить і плата за землю. Саме від них залежить сума податкового зобов’язання, яку платник має сплатити до відповідного місцевого бюджету.

Слід зазначити, що ряд підприємств мають у власності чи користуванні земельні ділянки на території декількох місцевих рад, а такі як Укртелеком, Укрпошта, Укрзалізниця та багато інших – в усіх регіонах України. Крім того, є підприємства, які мають такі земельні ділянки з різним цільовим використанням, що ускладнює порядок нарахування сум земельного податку.

Розглянемо основні моменти у справлянні земельного податку, які дадуть можливість платникам уникнути помилок і не допустити застосування до них штрафних санкцій.

Відповідно до п. 10.1 ст. 10 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) плата за землю у складі податку на майно належить до місцевих податків. З урахуванням п. 10.2 ст. 10 ПКУ, ця плата є обов'язковою для встановлення місцевими радами.

Повноваження відповідних рад щодо податків та зборів визначає стаття 12 Податкового кодексу.

Так, згідно з п. 12.3 ст. 12 ПКУ сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Встановлення місцевих податків та зборів здійснюється в порядку, визначеному Податковим кодексом.

При прийнятті рішення про встановлення місцевих податків та зборів, обов'язково визначаються об'єкт оподаткування, платник податків і зборів, розмір ставки, податковий період та інші обов'язкові елементи, визначені статтею 7 цього Кодексу з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII цього Кодексу для відповідного місцевого податку чи збору (п. п. 12.3.2. ст. 12 ПКУ).

Також, п.п. 12.4.1 п. 12.4 ст. 12 ПКУ встановлено, що до повноважень місцевих рад щодо податків та зборів належить встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених цим Кодексом.

Податковий кодекс визначає наступні ставки земельного податку.

1. Стаття 274 ПКУ – ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження):
- у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки;
- для земель загального користування – не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;
- для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки; (п. 274.1 ст. 274 ПКУ).
- у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності), (п. 274.2 ст. 274 ПКУ).

2. Стаття 277 ПКУ – ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено:
- у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;
- для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

3. Пункт 284.4 статті 284 ПКУ – за земельні ділянки, надані для залізниць у межах смуг відведення, надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, - у розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 ПКУ.

Отже, розмір земельного податку обчислюється за ставками, встановленими рішеннями сільських, селищних, міських рад та рад об'єднаних територіальних громад, які створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Для того, щоб не помилитись зі ставкою земельного податку при визначенні суми земельного податку на 2018 рік, платникам необхідно ознайомитись із рішеннями відповідних рад, на території яких знаходяться земельні ділянки.

Як визначає п. п. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 ПКУ, рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

У разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами ПКУ, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (п.п. 12.3.5 п. 12.3 ст. 12 ПКУ).

Зверніть увагу!

Пунктом 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 07.12.2017 р. № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» визначено, що у 2018 році до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятих органами місцевого самоврядування, у тому числі радами об’єднаних територіальних громад, які створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, після 15 липня 2017 року та у 2018 році, не застосовуються вимоги п.п. 4.1.9 п. 4.1 та п. 4.5 ст. 4, п.п. 12.3.4 п. 12.3, п.п. 12.4.3 п. 12.4 та п. 12.5 ст. 12 ПКУ та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отже, сільським, селищним, міським радам та радам об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, надано право протягом 2018 року вносити зміни до своїх рішень про встановлення плати за землю, в тому числі, в частині ставок земельного податку. Аналогічна норма діяла у 2017 році.

Відповідно до п. 5 статті 59 Закону України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», із змінами та доповненнями, акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів в дію.

Зверніть увагу!

Обов’язок щодо застосування ставок земельного податку виникає з урахуванням строків, визначених таким рішенням.

Отже, якщо місцева рада змінила ставку земельного податку шляхом внесення змін до попереднього рішення, то нова ставка податку буде застосовуватись з моменту оприлюднення нового рішення, з урахуванням строків, встановлених у самому рішенні. Наприклад, якщо рішення міської ради оприлюднено 23 лютого 2018 року, а у самому рішенні визначено, що воно вводиться в дію з 1 березня 2018 року, то платник має уточнити свої податкові зобов’язання із земельного податку, починаючи з 1 березня 2018 року.

Також, платникам не слід забувати, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах вони самостійно виявляють помилки у раніше поданій декларації (граничний термін подання декларації із земельного податку на 2018 рік – 20.02.2018 року), то вони мають право уточнити свої податкові зобов’язання у порядку, встановленому статтею 50 Податкового кодексу.

Катерина Гривнак – начальник управління АППУ

 

ВГО "Асоціація платників податків України"пропонує приєднатись до членів Асоціації - найбільшого бізнес-об"єднання в Україні по захисту законних прав та інтересів платників податків.   

 

Стати членом АППУ

Послуги для платників податків

Привілеї членів АППУ

Отримуйте кваліфіковану допомогу та захист

Розміри членських внесків

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
097 658-56-99