Текст законопроекту

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст. 112) такі зміни:

1. Пункт 165.1 статті 165 доповнити новим підпунктом 165.1.53 наступного змісту:

"165.1.53. Доходи від підприємницької діяльності, отримані пенсіонерами за віком або інвалідами, які отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, за умови, що такі особи не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг їх доходу протягом календарного року не перевищує 150000 гривень.".

2. Статтю 296 доповнити новим пунктом 296.11 наступного змісту:

"296.11. Облік доходів, які зазначені в підпункті 165.1.53 статті 165 цього Кодексу, здійснюється за правилами, встановленими цим Кодексом для обліку доходів платників єдиного податку першої групи.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем опублікування.

2. Внести до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 2-3, ст. 11) такі зміни:

1) Частину 4 статті 4 Закону викласти у наступній редакції:

"4. Особи, зазначені у пункті 4 частини першої цієї статті, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу, або належать до першої групи платників єдиного податку відповідно до статті 291 Податкового кодексу України. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.";

2) Статтю 8 доповнити новою частиною 29 наступного змісту:

"29. У разі добровільної участі осіб, вказаних у частині 4 статті 4 цього Закону, у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, розмір єдиного внеску таких осіб становить не більше 10 % від мінімального розміру заробітної плати, визначеного законом.".

 

Голова Верховної Ради України

В. РИБАК

 

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
097 658-56-99