Обговорюємо проекти нормативно-правових актів

АППУ продовжує проводити експертизу законопроектів

 

 Аналіз проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

(щодо податкової реформи) фахівцями АППУ
Фахівці Асоціації платників податків України вважають, що в цілому, оприлюднений Міністерством фінансів України проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України" не передбачає суттєвого реформування податкової системи України, її лібералізації, зменшення податкового тиску на бізнес, введення відповідальності податківців, як підкреслював Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман «щоб вони не просто ходили і штрафи виписували», а також не забезпечено введення мораторію на внесення змін до податкового законодавства протягом 3-5 років.
Даний законопроект не є завершенням податкової реформи, як пріоритету, який анонсував Міністр фінансів України Олександр Данилюк, виступаючи ще 18 квітня ц.р. на конференції "Тиждень структурних реформ в честь Кахи Бендукідзе" в Києві.
Податкова реформа не має права на повторення долі попередніх, так званих «податкових реформ». Запропоновані в даній редакції Мінфіном зміни більшою мірою стосуються тільки переформатування функцій між ДФС України та МФ України.
Серед запропонованих змін хотілося б виділити наступні положення, які б мали позитивний ефект:
- Введення "повноцінного електронного кабінету платника податків", що забезпечить безконтактні способи взаємодії платників податків і контролюючих органів, зводячи до мінімуму особисте їх спілкування і тим самим зменшить прояви корупції.
Однак, платники податків - члени Асоціації відзначають, що на сьогоднішній день цей інструмент, по суті, працює тільки як "поштова скринька". ДФС України, в ЗМІ не заперечує, що функціонал електронного кабінету потребує доопрацювання. В результаті позитивні нововведення можуть реалізуватися на практиці чисто «формально».
- Оприлюднення Плану-графіка документальних перевірок на сайті ДФС України і публікація його в офіційному її виданні;
- Встановлення 30-денного терміну, протягом якого може бути проведена камеральна перевірка;
- Про проведення позапланової перевірки попереджати не за 10, а за 15 робочих днів;
- Скасування права посадової (службової) особи контролюючого органу, що проводить перевірку, отримувати від платника податків копії документів, які стосуються предмету перевірки;
- Запровадження єдиного публічного реєстру заяв на бюджетне відшкодування податку на додану вартість;
- Розширення переліку витрат фізичної особи - підприємця від здійснення господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, на суми акцизного податку сплачених при роздрібній торгівлі підакцизними товарами;
- Надання права фізичним особам - підприємцям, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, на амортизацію основних засобів, що використовуються в господарській діяльності (крім житлової нерухомості і автомобілів);
- Виключення зі складу об'єктів оподаткування податком на майно господарських (присадибних) будівель;
- Висновок з системи електронного адміністрування реалізації пального і відповідно скасування необхідності реєстрації платниками акцизного податку осіб, що реалізують паливо в об’ємах до 2 літрів;
- Визначення платниками рентної плати за спеціальне використання води тільки первинних водокористувачів, виключивши з платників вторинних водокористувачів;
- Врегулювання питання сплати окремих податків (ПДВ, ПДФО, акцизного податку, єдиного податку та податку на майно) на території проведення АТО і тимчасово окупованій території шляхом встановлення особливих правил їх адміністрування - призупинення нарахування штрафів, звільнення від сплати місцевих податків.
- За неповернення і / або несвоєчасне повернення сум надміру або помилково сплачених грошових зобов'язань, такі суми вважаються заборгованістю бюджету. На суму такої заборгованості нараховується пеня на рівні 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, встановленої на момент виникнення пені, протягом терміну її дії, включаючи день погашення.
Нарешті, будуть виключені зі статті 200.19. Критерії платників податків, які є підставою для внесення заяви про повернення суми бюджетного відшкодування такого платника до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.
Фахівці Асоціації платників податків України вважають, що зміни, запропоновані Мінфіном дозволять врегулювати тільки окремі проблемні питання адміністрування конкретних податків, але не вирішать загальну проблему вдосконалення податкової системи України шляхом її лібералізації, а саме: скорочення кількості податків і зменшення їх ставок, що дало б можливість виходу економіки України з тіні, і , таким чином, збільшення надходжень до бюджету.
Президент ВГО АППУ Грігол Катамадзе в своїх численних виступах в засобах масової інформації заявляв про конкретну позицію Асоціації стосовно необхідності в прийнятті нового, простого, зрозумілого для бізнесу Податкового кодексу України, який би передбачав зменшення кількості податків, зниження їх ставок, спрощення адміністрування, зменшення податкового тиску на бізнес, в першу чергу, зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці, введення мораторію на внесення змін до податкового законодавства.
Цього, на жаль, не спостерігається в тексті запропонованого Мінфіном законопроекту.
Виходячи з цього, Асоціація платників податків України буде наполягати на реформуванні податкової системи України шляхом її лібералізації.

ЗМІНИ В ЧАСТИНІ ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ ПРОПОНУЄ МФ УКРАЇНИ В проекті Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України"

1. ОПОДАТКУВАННЯ ВИТРАТ НА ВІДРЯДЖЕННЯ

1. Відповідно до чинного законодавства, для підтвердження витрат при поїздки у відрядження використовується електронний квиток за наявності посадкового талона та документа про сплату за всіма видами транспорту.
У випадку прийняття змін, для підтвердження витрат необхідним буде лише електронний квиток та розрахунковий документ про його придбання. Посадковий талон, у випадку прийняття змін, буде не потрібен.

2. Відповідно до чинного законодавства, гранична сума добових витрат, які не включатимуться до оподатковуваного доходу, при відрядженнях за кордон, становить 0,75 мінімальної заробітної плати в розрахунку на кожен день такого відрядження.
У випадку прийняття змін, сума добових витрат при відрядженнях за кордон збільшиться та становитиме 40 євро на день.

3. Відповідно до чинного законодавства, сума добових визначається в разі відрядження країн (в'їзд до яких здійснюється за наявності візи), - згідно з наказом про відрядження та відмітками уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі, що його замінює.
У випадку прийняття змін, перелік підтверджуючих документів розширюється: відмітки прикордонних служб про перетин кордону, проїзні документи, рахунки за проживання та/або будь-які інших документи, що підтверджують фактичне перебування особи у відрядженні. Наявність наказу про відрядження залишається в силі.

2. ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ МАЛОЛІТНІМИ/ НЕПОВНОЛІТНІМИ ОСОБАМИ

Відповідно до чинного законодавства, у разі отримання доходів малолітньою/неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною, обов'язок щодо заповнення та подання декларації від імені платника податку покладається на опікуна або піклувальника.
У випадку прийняття змін, - крім опікунів та піклувальників, обов’язок з декларування доходів покладатиметься також на батьків неповнолітніх/малолітніх осіб.


3. РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ РІЧНОЇ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ

Відповідно до чинного законодавства, платник податку має право, до 1 березня року, що настає за звітним періодом. звернутися до контролюючого органу з запитом надати роз'яснення щодо заповнення річної податкової декларації .
У випадку прийняття змін, право на звернення за роз’ясненням не буде обмежуватись строком. Запит на роз’яснення зможе стосуватися не лише заповнення декларації, але і обчислення податкових зобов’язань.


4. РОЗШИРЕНО ПЕРЕЛІК ВИТРАТ ФОП

Відповідно до чинного законодавства, до витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі відносяться суми ЄСВ.
У випадку прийняття змін, до витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі, окрім суми ЄСВ відноситимуться також і суми акцизного податку, сплачені під час роздрібної торгівлі підакцизними товарами.

5. РОЗШИРЕНО ПЕРЕЛІК ВИТРАТ, НА ЯКІ НЕ МОЖНА ЗМЕНШУВАТИ ДОХІД ПІДПРИЄМЦЯ

 • У пропозиціях Мінфіну міститься також і перелік витрат, на які не можна зменшувати загальний оподатковуваний дохід фізичної особи – підприємця:
  • витрати, не пов’язані з діяльністю самозайнятої особи;
  • витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;
  • витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення, визначених у цій статті;
  • суми ПДВ (за винятком фізичних осіб, які не є платниками податку на додану вартість);
  • документально не підтверджені витрати.

  6. ФОП МОЖУТЬ ВІДНОСИТИ АМОРТИЗАЦІЮ ДО ВИТРАТ

За бажанням фізичної особи – підприємця до витрат звітного періоду можуть бути віднесені суми розрахованої амортизації основних засобів та нематеріальних активів.

7. ПРОПОНУЮТЬ ЗАПРОВАДИТИ НОВУ КАТЕГОРІЮ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ – ІНДИВІДУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

До нової групи увійдуть фізичні особи без реєстрації підприємницької діяльності, які працюють індивідуально (особисто без найманих осіб).
Річний обсяг доходу таких платників податків не має перевищувати розмір 250 мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня звітного року (якщо станом на 01.01.2017 року мінімальна зарплата становитиме 1600 грн., то не більше 1600 * 250 = 400 тис. грн.)
Вони сплачуватимуть фіксовані 10% податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) від мінімальної плати (1600 * 10% = 160 грн.) з розрахунку на календарний місяць.
Сплата фіксованої суми податку здійснюється авансовими внесками не пізніше 20 числа (включно) місяця за наступні календарні періоди (місяць, квартал, півріччя, рік), в яких платник податку має намір здійснювати індивідуальну таку діяльність.
Підставою для взяття на облік у контролюючому органі є письмова заява такої фізичної особи, яку вона може подати до органу місцевого самоврядування або до податкової за місцем постійного проживання (податкової адреси) з зазначенням дати початку діяльності, періоду її провадження та обраного виду діяльності. Звільняються від обов’язкового ведення обліку доходів і витрат, пов’язаних з провадженням обраного ними виду індивідуальної діяльності. За наслідками звітного року подають річну Декларацію.
Види індивідуальної діяльності, які має право здійснювати фізична особа:
1) роздрібна торгівля;
2) надання побутових послуг населенню (послуги з ремонту взуття, одягу, килимів, шкіряних виробів, годинників, автомобілів, мотоциклів, мопедів, велосипедів, радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури, електропобутової техніки, реставрації та поновлення меблів, прання та прасування білизни, перукарські та косметологічні послуги, послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством, послуги домашньої прислуги, репетитора, догляд за хворими або немічними особами, послуги з прибирання приміщень тощо);3) зайняття традиційними народними промислами (перелік видів промислів встановлюється сільськими, селищними та міськими радами за місцем постійного проживання (податкової адреси) таких платників податку).

В частині оподаткування фізичних осіб, запропоновані зміни є цікавими, але не є суттєвим (є «точечними»). Ставка податку не змінюється. Чи будуть зміни прийняті покаже час.
Як відомо, останній раз зміни до Податкового кодексу вносили в минулому році. Ряд експертів і представників бізнесу неодноразово виступали за мораторій на впровадження нових податкових правил.

 

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо лібералізації готівкових розрахунків" (реєстраційний № 4117 від 19.02.2016).

 

Всеукраїнська громадська організація "Асоціація платників податків України" опрацювала вказаний законопроект і підтримує прагнення групи народних депутатів України знайти взаємно прийнятні для влади та бізнесу рішення щодо здійснення контролю в системі готівкових розрахунків.

Проектом закону пропонується у Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" доповнити термін "реєстратор розрахункових операцій" новим типом - "розподілена комп’ютерно-касова система".

Асоціація має надію, що в результаті вказаних нововведень, розширення переліку реєстраторів розрахункових операцій та запровадження комп’ютерних програм для обліку готівкових розрахунків, буде досягнуто суттєве зниження витрат на придбання та обслуговування реєстраторів розрахункових операцій.

Разом з тим, Асоціація звертає увагу, що в розділі фінансово-економічного обґрунтування пояснювальної записки вказується, що реалізація законопроекту не потребує витрат із державного бюджету, в той час як законопроект запроваджує "поняття сховища даних центральних комп’ютерних засобів розподіленої комп’ютерно-касової системи", у якому забезпечується контроль відсутності спотворення або знищення підсумкової інформації. Очевидним є те, що вказане сховище має перебувати у віданні та на балансі державного органу, витрати на придбання та обслуговування якого мають бути передбачені.

Законопроектом запроваджений термін «цифровий підпис розподіленої комп’ютерно-касової системи» - додаткові дані створені розподіленою комп’ютерною системою, що фактично надає можливість розробнику програми створювати та розповсюджувати «електронні підписи». Поняття електронного цифрового підпису, його отримання та використання регулюється Законом України «Про електронний цифровий підпис».

Крім того, законопроектом на суб’єктів господарювання – користувачів програми, покладаються зобов’язання забезпечувати для розподіленої комп’ютерно-касової системи незмінність програмного забезпечення. Тобто, фактично законом пропонується обов’язки розробника, в частині забезпечення захищеності програми від пошкоджень, в тому числі від комп’ютерних вірусів, покласти на користувача програми.

Аналогічно, законопроектом на суб’єктів господарювання – користувачів програми, покладається обов’язок зберігати контрольні стрічки на сервері протягом трьох років.

Таким чином, вказаний проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо лібералізації готівкових розрахунків» не передбачає суттєвої лібералізації готівкових розрахунків.

Незважаючи на те, що Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» зобов’язано суб’єкта господарювання подавати до органів доходів і зборів надавати інформацію по дротових і бездротових каналах зв’язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, вказаний законопроект фактично направлений лише на впровадження нового програмного забезпечення в якості касового апарата, однак залишає поза увагою можливість лібералізації готівкових розрахунків шляхом відміни обов’язку зберігання контрольних стрічок і запровадження на законодавчому рівні зберігання та користування вказаною інформацією через електронний кабінет платника податків.

 

Проект закону «Про національну митну службу України»

 

Експерти Асоціації платників податків України опрацювали проект Закону України  «Про  Національну  митну  службу  України» (реєстраційний № 3763), внесений народними депутатами України Антонищаком А.Ф., Южаніною Н. П., Остріковою Т.Г. та іншими народними депутатами, і висловила свою позицію щодо його підтримки, а також звернула увагу на доцільність уточнення та врахування деяких змін до наступних положень законопроекту.  

До Пояснювальної записки.

Пунктом 9 передбачено, що законопроект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

Позиція Асоціації полягає в тому, щоб виключити із практики подання на розгляд Уряду проектів Законів з посиланням на те, що законопроект не потребує консультацій з громадськістю, та передбачити чітке дотримання термінів громадського обговорення проектів нормативно-правових актів їх розробниками.

Асоціація відзначає, що забезпеченням прозорості в роботі митних органів – є активна позиція громадськості в даному питанні. І кожен співробітник митниці повинен бути готовим до того, що громадськість в особі Асоціації стежить за кожним його кроком і будь-яка корупційна дія з його боку буде попереджена.

До пункту 1 статті 5.

Оскільки органи правопорядку не належать до органів державної влади, пропонуємо слова «органами правопорядку та іншими органами державної влади» замінити словами «органами державної влади та органами правопорядку» і далі за текстом.  

До статті 6.

Для забезпечення принципу  відкритості та прозорості, пропонуємо доповнити статтю 6«Громадська Рада при Національній митній службі України» пунктом 3 наступного змісту:

«З метою забезпечення участі громадськості в реалізації державної митної політики, реформування митного законодавства України, запобігання правопорушенням у сфері митних відносин, забезпечення прозорої кадрової політики митних органів, об'єктивності в роботі, створення реального механізму налагодження партнерських відносин між митною службою та громадськістю, створюється постійно діюча Узгоджувальна комісія щодо розгляду проблемних (спірних) питань у сфері митного контролю, оформлення, митно-тарифного регулювання та кадрової політики митних органів, функціями якої є:

 • розгляд та аналіз конфліктних ситуацій, що виникають у процесі діяльності митних органів;
 • сприяння у вирішенні таких проблемних ситуацій виключно у правовому полі, дотримуючись презумпції невинності суб’єктів господарювання тощо;
 • узгодження кандидатур, які пропонуються на заміщення керівних посад в  митних органах шляхом надання своїх зауважень, пропозицій та висновків щодо можливості призначення на відповідні посади таких кандидатур».

До статей 14 та 19.

Стаття 14 законопроекту визначає систему Національної митної служби України, до якої, зокрема, входять «спеціальні» митні органи, а стаття 19 – надає визначення та повноваження «спеціалізованих» митних органів.

Тому необхідно привести у відповідність назву митних органів.     

До статті 26.

Пунктом 2 цієї статті передбачено, що кандидатури на посади керівників територіальних органів Національної митної служби України погоджуються з головами місцевих держадміністрацій.

В умовах подальшого проведення децентралізації влади пропонуємо слова «з головами місцевих держадміністрацій» замінити словами «з керівниками територіальних органів виконавчої влади».

До статті 28.  

1) Відповідно до покладених на Національну митну службу України завдань, вона:

п. 26 – проводить облік, зберігання, оцінку вилученого, прийнятого на зберігання, розміщеного у митний режим відмови на користь держави майна, а також майна, виявленого в зоні митного контролю, власник якого невідомий, та розпорядження ним;

п. 32 – провадить дослідження і експертну діяльність у митній сферах.

З метою уникнення корупційних схем в роботі Національної митної служби України, вважаємо за доцільне покласти функції щодо проведення цієї роботи на незалежний державний орган, відмінний від органу митної служби.  

2) Пунктом 45 статті28 законопроекту передбачено, що Національна митна служба України відповідно до покладених на неї завдань здійснює управління об'єктами державної власності.

Асоціація вважаєза необхідне конкретизувати об'єкти державної власності, яких стосуються ці повноваження.

3) Пунктами 48, 53 та 54 статті  28 законопроекту передбачено, що Національна митна служба України:

 • проводить відповідно до законодавства перевірки суб'єктів господарювання, у тому числі після проведення митного контролю та митного оформлення (п. 48);
 • здійснює контроль правильності обчислення, своєчасності та повноти сплати митних платежів, в тому числі після завершення митного контролю та митного оформлення (п. 53);
 • проводить перевірки суб'єктів господарювання в порядку та на умовах, визначених Митним кодексом України, іншими нормативними актами (п. 54).

Асоціація з метою уникнення корупційних проявів в діяльності Національної митної служби України пропонує вказані пункти статті 28 законопроекту виключити, замінивши їх пунктом у наступній редакції:

«Проводить перевірки з питань митного оформлення, митно-тарифного регулювання, правильності обчислення і повноти сплати митних платежів та з інших питань, які належать до компетенції митної служби України».

Одночасно вважаємо за доцільне визначити види перевірок, підстави для їх проведення та зміст таких перевірок. 

До статті 39.

Для забезпечення прозорості та відкритості у проведенні конкурсу на службу до Національної митної служби України вважаємо за необхідне до складу конкурсних комісій Апарату Національної митної служби України та територіальних органів Національної митної служби України включити представника органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,  спеціалізованих навчальних закладів Національної митної служби України та представників громадськості.    

Асоціація платників податків України переконана, що діяльність митної служби цілком має відповідати  вимогам світової митної спільноти та Міжнародній конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, Конвенції про тимчасове ввезення, Конвенції про гармонізовану систему опису та кодування товарів, Рамковим стандартам Всесвітньої митної організації. 

 

 

 

У Верховній Раді України зареєстровані проекти законів України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у вільних митних зонах промисловоготипу" (реєстраційний №3265 від 08.10.2015) та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо персональної відповідальності посадових та службових осіб контролюючих органів" (реєстраційний №3310 від 09.10.2015).

Проектом Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у вільних митних зонах промисловоготипу" пропонується запровадити вільні митні зони та зменшувати прибуток суб’єктів вільних митних зон на величину коштів, що були використані для реконструкції існуючих і створення нових потужностей, впровадження новітніх технологій, створення нових робочих місць.

Асоціація платників податків України вважає, що думка про доцільність повернутися до ідеї створення спеціальних економічних зон в умовах набуття чинності зони вільної торгівлі з ЄС, а також запланованого створення таких зон з Туреччиною, Ізраїлем та Канадою є слушною, і може мати перспективу, однак запропонована законопроектом зміна в оподаткуванні прибутку є недостатньо опрацьованою, оскільки очевидно, що об’єкт оподаткування (тобто прибуток) сформовано як арифметичну різницю між доходами та витратами.

До складу витрат, як напряму, так і у вигляді амортизації, передбачено включення в тому числі коштів, що були використані для реконструкції існуючих і створення нових потужностей, впровадження новітніх технологій, створення нових робочих місць.

Таким чином, реалізація законопроекту призведе до подвійного врахування витрат (в т. ч. амортизованих).

З урахуванням зазначеного, у запропонованому вигляді Уряд України буде мати до нього зауваження.

Відповідно, пропонуємо внести зміни до законопроекту, виключивши із запропонованої редакції пункту 141.8 абзац другий, та виклавши абзац перший у наступній редакції:

"141.8. Тимчасово, на строк існування вільних митних зон промислового типу об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств – суб’єктів господарювання, які відповідно до Закону України «Про загальні засади створення і функціонування вільних митних зон промислового типу та здійснення на їх територіях промислово – виробничої діяльності» визначені економічними агентами вільних митних зон промислового типу, отриманий від основної діяльності спрямовується ними на реконструкцію існуючих і створення нових потужностей, впровадження новітніх технологій, створення нових робочих місць відповідно до Угоди про здійснення промислово - виробничої діяльності".

Відповідно до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо персональної відповідальності посадових та службових осіб контролюючих органів" передбачається внесення змін та доповнень до статті 21 Податкового кодексу України.

Зокрема, законопроектом пропонується внести зміни до статті 21 Податкового кодексу України, доповнивши визначення "посадових осіб" контролюючих органів "службовими особами", розширити перелік випадків, коли посадові та службові особи органу державного податкового контролю несуть персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов’язків, встановити відповідальність посадових або службових осіб органу державного податкового контролю перед державою в порядку регресу.

Підтримуючи в цілому законопроект, та з метою виключення неузгодженостей між окремими нормами Податкового кодексу України, вважаємо за доцільне внести відповідні зміни і до статей 109 та 110, оскільки стаття 109 дає визначення податкових правопорушень, як зі сторони платників податків, податкових агентів та/або їх посадових осіб, а також посадових осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або неналежного виконання вимог, установлених цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотримання якого покладено на контролюючі органи.

Одночасно стаття 110 Податкового кодексу України визначає перелік осіб, які можуть притягуватись до відповідальності за вчинення податкових правопорушень. До них відносяться платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи, але не передбачено відповідальності для посадових та службових осіб контролюючих органів.

 

  

Проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення ризику вимивання грошових коштів в системі електронного адміністрування податку на додану вартість

Термін реєстрації податкових накладних пропонують продовжити
У Верховній Раді України 6 жовтня 2015 року зареєстровано проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення ризику вимивання грошових коштів в системі електронного адміністрування податку на додану вартість"

(реєстраційний № 3235).
Вказаним законопроектом пропонується збільшити граничний термін реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, протягом якого платник може зареєструвати таку накладну без застосування до нього штрафних санкцій, передбачених статтею 1201 Податкового кодексу України, до останнього календарного дня місяця, наступного за датою складання таких накладних.
Такі зміни пропонуються групою народних депутатів України з метою зменшення ризику вимивання грошових коштів в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, підтримки фінансових інтересів платників податку та створення сприятливих умов для ведення бізнесу.
З текстом законопроекту можна ознайомитися тут:

 

Проект Закону 06.10.2015

Подання 06.10.2015

Пояснювальна записка 06.10.2015

Порівняльна таблиця 06.10.2015

 

 

Проект закону України
«Про внесення змін до Податкового кодексу України» (щодо великих платників)

 

Переглянути текст нормативного акту

Пояснювальна записка

Порівняльна таблиця

Позиція ВГО "Асоціації платників податків України"

Висловіть свою думку

 

Проект закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням реформи» (щодо податкової міліції)

 

Переглянути текст нормативного акту

Пояснювальна записка

Інтерв'ю Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка 24.06.15р. телеканалу "Еспресо" з питання реформування Державної фіскальної служби України

Висловіть свою думку

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ "Про реорганізацію окремих територіальних органів
Державної фіскальної служби)"

 

Переглянути текст нормативного акту

Пояснювальна записка

Позиція ВГО "Асоціації платників податків України"

Проект постанови

Висловіть свою думку

 

 

Концепція реформи декларування доходів громадян

Переглянути текст нормативного акту

Висловіть свою думку

 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сприяння розвитку малого підприємництва)"

 

Переглянути текст законопроекту

Думка експерта 

Висловіть свою думку

Є питання?
Зв'яжіться з нашим фахівцем!
097 658-56-99